Modification af BR875 til thru-pic / thru84

This is only in danish, but jump to the pictures showing the modifications.

Bo Eckhardt's vejledning i modifikation af BR875

Vejledningen kan også findes i en fin udgave her under hjælpefiler/br875.
----------------------------------------------------------
Hvad skal der bruges for at BR875 kan brænde guldkort!
----------------------------------------------------------

1stk.  BR875  Brænder fra Brinck  http://www.brinck.dk
1stk.  Loddekolbe + loddetin
2stk.  Ledning
1stk.  Lus til jumper

----------------------------------------------------------
Selve ombygningen af BR875.
----------------------------------------------------------

Byg brænderen efter dem medfølgene vejledning fra Brinck,
!!men man skal ikke lodde modstand [R5] på!! Den bruges 
ikke til noget..

Når brænderen er samlet og modstanden [R5] er fjernet, 
skal der skæres en printbane over..Det skal være 
printbanen som sidder ved Jumperen [J3]..Det er IKKE den 
hvorpå modstanden [R5] sad..
På den side af jumperen [J3], hvor modstanden [R5] sad, 
skal der loddes et stykke ledning på. Den anden ende skal 
loddes på [+] siden af dioden [D6].
På den anden side af jumperen [J3], skal der også loddes
et stykke ledning på. Den anden ende skal loddes på ben1
på IC1.

Man skal ikke bruge jumper [J1] mere, man bruger kun 
jumper [J3]. Derfor kan man lave en lus på jumper [J1]
mellem ben1 og ben2.

----------------------------------------------------------
Eks. på brænding af alm. hvide wafferkort: 
----------------------------------------------------------

Når man skal brænde med den ombygget version af BR875, 
skal man gøre "næsten" som man altid har gjort.

  1. Brug dit brænderprogram f.eks. pix113b
  2. Fjern jumperen på [J3]
  3. Brænd dit kort som normalt.

----------------------------------------------------------
Brænding af PIC16F84 og 24C16  (Wafferkort)
----------------------------------------------------------

  1. Fjern Jumperen på J3:
    prog84 -azC UX -x thru02.hex

  2. Placer Jumperen på J3:
    thru84 -vx eeprom.hex

  3. Fjern Jumperen på J3:
    prog84 -azC UX -x pic.hex

----------------------------------------------------------
Brænding af PIC16C84 og 24C16  (Printkort)
----------------------------------------------------------

  1. Fjern Jumperen på J3:
    prog84 -azC X -x thru02.hex

  2. Placer Jumperen på J3:
    thru84 -vx eeprom.hex

  3. Fjern Jumperen på J3:
    prog84 -azC X -x pic.hex

----------------------------------------------------------
Lavet af BravoOsca Boeckhardt@hotmail.com
med hjælp og ide fra:

Frank Damgaard frda(a)post3.tele.dk 

Mere information på engelsk på:
http://home3.inet.tele.dk/frda/picasm/prog.html
----------------------------------------------------------
#Sathack.dk #Sathackdk #D2mac.dk  #Fastkeys
@BravoOsca BravoOsca  @BravoOsca +BravoOsca
----------------------------------------------------------

BR875 - PCB component side

Do not mount R5 / R5 monteres ikke

br875 modifications 1

BR875 - PCB back side

Use insulated wire to connect the "yellow" line. Cut the PCB connection at the "white cross"

br875 modifications 1